Wonen, huisvesting voor senioren

Het OCMW beschikt over een nieuwe residentiële voorziening, Toermalien. Als het zelfstandig thuis wonen moeilijk wordt, zelfs met hulp van mantelzorgers of professionele hulpverleners, dan kan u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Toermalien. Zij doen het nodige om opnamen in het woonzorgcentrum mogelijk te maken.

 

Er zijn ook dienstverleningen aan huis voor senioren die geconfrontreerd worden met functioneringsproblemen in hun thuissituatie. Binnen het project "Ergotherapie aan huis" worden de senioren begeleid door een ergotherapeute om langer in hun eigen thuis te kunnen wonen.  Extra info over "Ergotherapie aan huis". 

 

Het OCMW beschikt zelf niet over aangepaste woonvormen voor senioren maar werkt in dit kader wel nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak cvba en Landwaarts cvba.

 

Ook de woonbehoeftenstudie bij de Genkse senioren die in 2005 werd afgerond is een initiatief van het OCMW, de stad Genk  en de sociale huisvestingingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts. De rapporten met de resultaten van deze studie zijn hier te raadplegen.


Tenslotte heeft het OCMW in samenwerking met de stad een studie gemaakt rond woonzorgzones en alternatieve woonvormen voor senioren in Genk. Het OCMW en de stad willen immers "levenslang wonen voor senioren in Genk" mogelijk maken!
De studie "Naar een zorgvriendelijk Genk", kan hier geraadpleegd worden.

Powerpointpresentatie - "Naar een zorgvriendelijk Genk" - studie.

Tekstversie van de powerpoint - "Naar een zorgvriendelijke Genk"

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken