KRC Genk laat jou scoren!

OCMW Genk stapte, in het kader van het Open Stadionfonds, ook in het nationale project 'KRC Genk laat jou scoren!'.

Het Open Stadion Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling het opengooien van de stadionpoorten om de troeven van het voetbal te gebruiken als maatschappelijke hefboom.
Op deze wijze wil het fonds projecten met een sociale, milieu-, democratische of participatieve meerwaarde ondersteunen en voetbalclubs stimuleren om, samen met sociale organisaties en lokale overheden, maatschappelijke projecten te ontwikkelen en concrete acties te ondernemen. De geest achter dit initiatief is het bevorderen van maatschappelijk engagement en de grote kracht, die uitgaat van voetbal, uit te spelen en in te zetten voor de samenleving.
Via het aantrekken van een 'community manager' willen KRC Genk , OCMW Genk en Stad Genk lokale projecten ontwikkelen en acties ondernemen met het oog op participatiebevordering, integratie en empowerment van de burger, met voornamelijk aandacht voor de meest kwetsbaren uit de samenleving.

Concreet betekent dit:

  • Het ontwikkelen van een specifiek aanbod  voor werkloze jongeren of jongeren uit het deeltijds onderwijs, waarbij KRC Genk fungeert als 'werkgever', forum voor competentie- en vaardigheidstraining en als forum voor lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • Het leveren van een bijdrage aan een verdraagzame samenleving: KRC Genk ontwikkelt, met en voor de laatste studiejaren van de Genkse secundaire scholen, een project in diverse vormmogelijkheden: peterschap, lokaal schoolproject, training, attitudevorming, ervaringsdeskundigheid, vorming,...
  • In samenspraak met specifieke doelgroepen, ontwikkelt KRC Genk concrete vraaggebonden acties, voornamelijk gericht op het doorbreken van isolement, verhogen van zelfwaardegevoel, versterken van participatie en integratie. Voorbeelden hiervan zijn:
  • het ontwikkelen van een trainingsconcept waarop diverse groepen zich kunnen inschrijven: buurt- en jeugdhuizen, 'moedergroepen', verenigingen waar armen het woord nemen,...
  • het organiseren van ontmoetingsmomenten: ontbijtvoetbal, externe participatie, bezoeken,... 

Genk-spelers steunen project ''Gezond scoort''

Ontbijten met je helden. Voor 72 leerlingen kwam die wens vanmorgen uit. De aanleiding was het project 'Gezond scoort'. Met een officieel contract engageren de kinderen zich om voortaan gezonder te gaan leven. De twee peters zijn KRC Genk-spelers Thomas Buffel en David Hubert.

Filmpje project "Gezond scoort" - TV-Limburg

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken