Vrijwilligers in de palliatieve zorg

We kiezen voor een cultuur van eindigheid en bieden de bewoner en familie begeleiding en ondersteuning in de palliatieve fase.

Palliatieve zorg is de actieve, continue en totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd zullen sterven.

Palliatieve zorg beoogt de hoogst mogelijke levenskwaliteit van de stervende te garanderen waarbij de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele ondersteuning van de bewoner en zijn familie van essentieel belang zijn.


Hoe werken de vrijwilligers in de palliatieve zorgen?

De vrijwilligers in de palliatieve zorgen ondersteunen de bewoner en zijn familie in de laatste levensfase. Het is niet de bedoeling de taken van familie, verpleging of verzorging over te nemen; ze zijn enkel aanwezig als je dit wenst.

Door hun aanwezigheid, door hun luisterbereidheid, bieden ze de bewoner en famielieleden steun in moeilijke momenten.

Ze helpen soms bij maaltijden, maken een wandeling, verzorgen de bloemen, zetten koffie, lezen de krant voor...

Ze ondersteunen met deze kleine attenties de palliatieve zorg die een waardig levenseinde mogelijk maakt.

Wens je meer info over de werking van de vrijwilligers in de palliatieve zorg, dan kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling.


Lijst van de hoofdverpleegkundigen.

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken