SVK Het Scharnier

Sociaal Verhuurkantoor Het Scharnier : www.svkhetscharnier.be


Een van de doelstellingen van 'Het Scharnier' is de private huurmarkt toegankelijker maken. Daarnaast is het SVK ook een aanvulling op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het Scharnier huurt panden op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder van de eigenaar en komt al zijn verplichtingen na. Zo is de eigenaar onder meer zeker van een stipte maandelijkse betaling, zelfs als de woning leegstaat, en een correct onderhoud van de woning. Daarnaast kan de eigenaar ook rekenen op een degelijk verzekerde woning tegen brand en andere schade. Tegenover de onderhuurder treedt het SVK op als sociale verhuurder. Ze begeleidt de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en plichten als huurder en biedt de bewoners zo veel mogelijk woonzekerheid. In ruil voor een stipte betaling van de huur en een goed onderhouden woning, bemiddelt het SVK een betaalbare huurprijs en een langdurig huurcontract.

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken