Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De secretaris is het hoofd van het personeel en leidt de administratie van het OCMW. Hij wordt, evenals de financieel beheerder,  door de Raad als wettelijk ambtenaar benoemd.
De financieel beheerder is belast met het beheer van ontvangsten en uitgaven.

Voorzitter: mevrouw Ria Grondelaers

Secretaris: de heer Rudi Haeck

Financieel beheerder: de heer Rudi Van Gurp
Lijst raadsleden

 


OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken