Welzijnscampus

Een servicepunt voor ieders welzijn

Om een verdere professionalisering, afstemming en uitbouw van een netwerk aan diensten en voorzieningen mogelijk te maken, is enkele jaren geleden de idee ontstaan om in Genk de Welzijnscampus op te richten. De voormalige site van het Sint-Jansziekenhuis was om meerdere redenen de geschikte locatie.

Zo is het OCMW eigenaar van de gebouwen en gronden, en heel wat diensten uit de welzijnssector zijn er al een tijdje gevestigd. De maatschappelijke hoofdzetel werd in 2004 naar Heiderust overgebracht. De centrale ligging, vlakbij het centrum maar toch in het groen, is bovendien een grote troef, voor de toekomstige bezoekers, bewoners en personeelsleden.

De Welzijnscampus wordt het belangrijkste servicepunt voor de Genkenaar, maar veruit niet het enige. Ook in de wijken blijven de voorzieningen van het OCMW aanwezig en worden ze zelfs nog verder uitgebreid.

Invulling van de Welzijnscampus

De Welzijnscampus wordt een verzamelplaats voor allerhande diensten, instellingen en projecten met een kwalitatief en geïntegreerd hulpverleningsaanbod.

Voor de inwoners van Genk heeft dit concept twee grote voordelen. De Welzijnscampus ligt in het hart van de stad en is dus goed bereikbaar voor iedereen. Bovendien zal er ook alle noodzakelijke dienstverlening aanwezig zijn voor de betrokken doelgroepen.

De combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen en winkelen, zal ervoor zorgen dat de Welzijnscampus een levendige plek wordt.

Voor meer informatie over de Welzijnscampus kunt u hier de
brochure "Stad in stelling, De Welzijnscampus en Zorgcampus" raadplegen.


OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken