Historiek openbare hulpverlening en OCMW Genk

Reeds in de vroege middeleeuwen werd vanuit kloosters en kerkelijke instellingen armenzorg georganiseerd.

Tijdens de Franse Revolutie (1796) werden de kerkelijke goederen genationaliseerd. Het gevolg hiervan was dat de armenzorg voorwerp werd van de wetgeving en dus onderdeel van de algemene overheidsadmnistratie.

Dit was de definitieve start van de hulpverlening.

Een overzicht van de evolutie van de openbare hulpverlening en de ontwikkelingen van OCMW Genk .

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken