Vrijwilligerswerk in de woonzorgcentra

Mogelijk takenpakket binnen woonzorgcentra

 • Nabij-zijn: het contact met de bewoners staat op de eerste plaats. Aandacht geven, oog hebben voor kleine wensen en comfort, een helpende hand bieden, zijn zeer essentiële en warmmenselijke taken.
 • Maaltijdbegeleiding, drankbedeling
 • Helpen bij allerlei ontspanningsactiviteiten die georganiseerd worden door het ergo- en animatieteam: verjaardagsfeestjes, uitstappen, kookactiviteiten,...
 • Begeleiden van de bewoners binnen en buit het huis: zoals bv. naar de kapper, cafetaria, kapel,...
  Palliatieve begeleiding (mits volgen van een basisopleiding): aan mensen in de laatste levensfase zoveel mogelijk comfort bieden en individuele aandacht. 
  Voor meer info kan je terecht bij "vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg". 
 • Begeleiden van bewoners binnen de instelling zoals bv. naar de kapper gaan, naar de kapel, cafetaria,...
 • Begeleiden van de bewoners bij uitstappen
 • Aandacht hebben en/of een luisterend oor voor de zorgbehoevende bewoner.
 • Oog voor kleine wensen en comfort, een helpende hand zijn.
   
OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken