De zorg die u mag verwachten

De bewoner centraal

De beleving van de bewoner is onze leidraad. Dit betekent dat wij de dagindeling en het tempo van de bewoner proberen te volgen bij maaltijden, nachtrust of lichamelijke verzorging.

 

We streven naar een MULTIDISCIPLINAIRE palliatieve zorg,dit wil zeggen dat we SAMEN met de huisarts, de verpleegkundige, verzorgenden, medewerkers van kamerzorg, kinesist, ergotherapeut(e), diëtist(e), pastorale begeleider en maatschappelijk werker een totale zorg voor onze bewoner organiseren:

De huisarts begeleidt de bewoner met pijn en behandelt de lichamelijke ongemakken.
Ook alternatieve therapieën (warmte/koude, relaxatie, massage,...) kunnen worden toegepast om de pijn te verzachten. Hierin worden we ondersteund door onze kinesist, onze ergotherapeut en animatoren.

  • De verpleegkundigen en verzorgenden zoeken ook samen met de kinesist en ergotherapeut naar de meest comfortabele manier om de bewoner bij de dagelijkse zorg te helpen. Onze aandacht gaat ook naar het comfort bij liggen, zitten, staan, lopen en bewegen en wordt met respect voor de eigenheid en mogelijkheden van onze bewoner toegepast.
  • De medewerkers van kamerzorg zorgen voor het onderhoud van de kamer en ondersteunen het zorgprincipe bij voeding en comfortzorg.
  • De maatschappelijk werker kan steeds, indien gewenst, geconsulteerd worden om eventuele familiale en financiële problemen te begeleiden.
  • Voor spirituele zorg is uw religieuze of morele vertrouwenspersoon van harte welkom. Op uw verzoek kunnen ook wij een vertegenwoordiger van uw eredienst of vrijzinnig moreel consulent uitnodigen.
  • De diëtist(e) zorgt voor een kwalitatieve voeding en kan steeds geraadpleegd worden als er zich problemen voordoen.
  • Bij dit alles respecteren we een eerlijke en open communicatie met de bewoner of familie. We waken over een efficiënte rapportering zodat  een goede opvolging en continuïteit van de zorg geboden wordt.

Alles wat in vertrouwen is meegedeeld wordt uiteraard met de gepaste discretie behandeld.

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken