Overleg bij thuiszorg - de OverlegCoordinator ThuisGezondheidsZorg (TGZ)

Je kan bij de overlegcoördinator TGZ terecht voor een overleg in een thuissituatie met alle betrokken zorg- en hulpverleners. Het doel van het overleg is afspreken wie wat doet zodat de zorgen op elkaar worden afgestemd en de cliënt comfortabel thuis verzorgd kan worden.

Iedereen kan een overleg aanvragen bij de overlegcoördinator TGZ (ook als de cliënt niet zwaar zorgbehoevend is).

De overlegcoördinator organiseert het overleg tussen de verschillende zorg- en hulpverleners (o.a. de huisarts, de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut, de verzorgende, enz.). Ook de familie en mantelzorgers worden uitgenodigd. De cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij het overleg.

Tijdens het overleg wordt een zorgplan opgesteld dat bij de cliënt thuis wordt bewaard. De thuiszorgsituatie wordt nadien ook verder opgevolgd. Daarvoor wordt tijdens het overleg één van de betrokken hulpverleners aangeduid als zorgbemiddelaar.

 

Wens je hulp voor het organiseren van een overleg?

Dan kan je terecht bij onze overlegcoördinatoren  TGZ van ons OCMW.

Klik hier voor de contactgegevens van de overlegcoördinatoren.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie in verband met de plaatselijke multidisciplinaire samenwerking, de Samenwerkingsinitiatieven in de Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) of de Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) kan je terecht bij:

 

LISTEL vzw, tel. 011/ 81 94 70

info@listel.be

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken