Minder Mobielen Centrale en Boodschappendienst

De Minder Mobielen Centrale wil vervoer bieden aan senioren en mindervaliden.

De boodschappendienst wil senioren en mindervaliden helpen tijdens

 het boodschappen doen. Indien je niet meer in staat bent om hierbij zelf

 mee te gaan, worden de boodschappen door de dienst alleen gedaan.

Vrijwilligers en PWA'ers staan in voor het vervoer, de begeleiding en de

 (hulp bij) boodschappen.

 

                                                          foto mindermobielecentrale

 

 

Onder welke voorwaarden kan je gebruik maken van de diensten?

 • Geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer;
 • Geen beroep kunnen doen op familie, vrienden en buren;
 • Netto-inkomen moet kleiner zijn dan tweemaal het leefloon (alle inkomsten worden meegedeeld). Uitsluitend voor medisch noodzakelijke behandelingen mag het netto-inkomen ten hoogste gelijk zijn aan driemaal het leefloon.

Voor welke soort hulp kan je terecht?

 • Vervoer: vervoer van en naar de dokter, bank, familiebezoek, kapper, enz. ( + eventuele begeleiding)
 • Boodschappen:
  • hulp bij het boodschappen doen;
  • boodschappen doen, indien men niet meer in staat is om zelf mee te gaan.

Hoeveel betaal je voor de dienstverlening? (prijzen d.d. 07/2007)

 • Lidgeld per jaar: € 7,45
 • € 0,27 per gereden kilometer

Hoe aanvragen?

 • Om lid te worden van de Minder Mobielen Centrale komt eerst een maatschappelijk werker op huisbezoek om de voorwaarden te controleren en om de dienstverlening uit te leggen. Dit huisbezoek kan je aanvragen tijdens de werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur in één van de dienstencentra.
 • Aanvragen voor ritten en/of boodschappen moeten ten minste 2 dagen vooraf worden gedaan.

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken