Woonzorgcentrum Toermalien

Bereikbaarheid Toermalien:

Welzijnscampus 15 , 3600 Genk

Toermalien is te bereiken op het telefoonnummer 089/57 35 00.

 

Toermalien in beeld: foto's van de kamers, afdelingen, cafetaria, Kosenhuisje, Toermalien en omgeving.

 

Het woonzorgcentrum Toermalien is een open huis waar zorgbehoevende senioren in relatie met de omgeving comfortabel en aangenaam wonen, kwaliteitsvol leven en beroep kunnen doen op passende zorg.

 

De naam Toermalien is afgeleid van "toermalijn", een edelsteen met veel variëteiten en zeer verschillende kleuren, waaraan helende eigenschappen worden toegeschreven. Toermalijn versterkt de innerlijke energie, geeft vriendschap en levensvreugde en houdt de ziel jeugdig.

 


3 soorten Toemalijn - de steen waarnaar Toermalien werd vernoemd

OCMW Genk, we zijn in beweging
OCMW Genk - We(L)zijn in beweging
Welzijnscampus 11, 3600 Genk
tel. 089/57 32 00, fax 089 57 32 01, info@ocmwgenk.be     Afdrukken Deze pagina afdrukken