Wijziging parkeermogelijkheden Portavida vanaf mei 2018!!

Nieuwe parkeersituatie tijdens bouwwerken vanaf mei 2018!
Zowel voor werknemers Portavida als bezoekers!

Het parkeeraanbod kan wijzigen in functie van de werken. Let dus goed op de signalisatie. Vanaf 2 mei 2018 is op de hele site van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 18u kortparkeren van kracht, zowel boven- als ondergronds
– met uitzondering van de carpoolplaatsen.

 

Portavida heeft een brochure uitgewerkt die toont hoe je op een vlotte manier Portavida kan bereiken: te voet, met de fiets, de bus, of de trein of al carpoolend.

 

PARKEREN

Verschillende bouwwerven maken dat je steeds moeilijker een parkeerplaats kan vinden op Portavida. De schaarse parkeerplaatsen zijn bovendien voorbehouden voor bezoekers. Vanaf 2 mei 2018 is op de volledige site (uitgezonderd carpoolplaatsen), inclusief de vrij toegankelijke ondergrondse parking aan WZC Toermalien kortparkeren van kracht. Dit van van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 9u en 18u.
parkeerschijf

 

Vergeet dus niet je parkeerschijf te leggen als je even op de site wil parkeren.

 

 

 

 

Er zijn enkele parkeermogelijkheden op een steenworp van Portavida:

BEZOEKERS:

- Parking Molenvijver/Europalaan: halverwege deze parking is een oversteek en doorsteek naar Portavida voorzien.

OPGELET! SITUATIE WIJZIGT IN WEEK VAN 18/12/2018 - LET OP SIGNALISATIE!

het eerste deel, tot aan de oversteekplaats en doorsteek naar Portavida, wordt voortaan zone voor vergunninghouders. Vanaf de oversteek is het vrij parkeren.

 

- Q-park - Shopping 1 (betalend)

Anders naar Portavida, het kan! - brochure voor bezoekers

 

WERKNEMERS:

- Parking Molenwvijvers: van hier is het vrij parkeren en zijn er plaatsen voor werknemers Portavida gereserveerd. Je moet je vergunning (verkrijgbaar via je werkgever) duidelijk zichtbaar leggen. Gelieve ook als je niet op de
gereserveerde plaatsen staat je vergunning zichtbaar in de wagen te leggen.
-  Q-Park Shopping 1:voor werknemers zijn 100 parkeerabonnementen (6u – 19u) beschikbaar. De kostprijs bedraagt € 40 waarvan OCMW Genk 50% voor zijn rekening neemt.
Dit abonnement is aan te vragen via mobiliteit@portavida.be.

Anders naar Portavida, het kan!  Brochure voor werknemers

 

Vrij parkeren aan emielendoortje

De parkeerplaatsen aan kinderdagopvang emielendoortje behoren weldra niet langer tot de blauwe zone. Er worden enkele plaatsen voorbehouden om maximaal een half uurtje te parkeren, zodat ouders hun kinderen kunnen afzetten en oppikken. Ook deze maatregel gaat over enkele dagen in. Let op de verkeersborden!