Nieuwe locatie bushalte Portavida

Verhuis bushalte naar hoek Weg naar As - toegangsweg Portavida!

Afgelopen week (21/01/2018) zijn er werken van start gegaan op de Weg naar As ter hoogte van Portavida. Aan de voorzijde van de parking worden het fiets- en voetpad opgebroken om de nutsleidingen te verleggen. Er wordt een veilig alternatief traject voor fietsers en voetgangers voorzien.
Omwille van de werken zal de bushalte voor een periode van een drietal jaren verplaatst worden.

De tijdelijke halte wordt ingericht op de hoek van de Weg naar As en de toegangsweg tot Portavida. De ondergrondse glascontainer, de kledingcontainer en de rode brievenbus blijven hier staan.
Onder voorbehoud van weersomstandigheden zullen de bushalte en het bijhorend wachthuisje verplaatst worden op 25 januari.

Bushalte oudziekenhuis 

Locatie werken nutsvoorzieningen en huidige bushalte

 

Bushalte toegangsweg Portavida

Locatie tijdelijke bushalte

 

Deze werkzaamheden vormen de voorbereiding tot de bouw van een ondergrondse parking en een nieuwbouwproject dat sociale huisvesting en kantoorruimte voor welzijnsorganisaties omvat, een gezamenlijke realisatie van Landwaarts, Nieuw Dak, het Autonoom Gemeentebedrijf Genk en OCMW Genk.