Eerstvolgende Praatcafé dementie - woensdag 22 november 2017

Is er hulp nodig? Wie beslist?
De psychologe van het ouderenteam CGG/Litp helpt handvaten te vinden om om te gaan met moeilijke keuzes...

Woensdag 22 november 2017 - 19u -  Dienstencentrum Ter Hooie

Is er hulp nodig? Wie beslist?

Als mantelzorger tracht je steeds de best mogelijke zorg te bieden voor de persoon met dementie en tegelijkertijd zoveel mogelijk dienst wensten te respecteren. Soms  kom je hierdoor echter voor moeilijke keuzes te staan. Wat als hulp niet wordt aanvaard door de persoon met dementie? Hoe pak je het aan als je moeder de zorg voor haar partner met dementie moeilijk kan loslaten? Wat als je beloftes die je gemaakt hebt niet kan nakomen? Wie mag of moet beslissen of er hulp komt?

De psychologe van het ouderenteam CGG/Litp Genk helpt ons handvaten te vinden om om te gaan met deze moeilijke keuzes.

 

Verloop van het Praatcafé

18u30: Ontvangst
19u00: Voordracht
20u00: Pauze met koffie en gebak
20u30: Gelegenheid tot vraagstelling
21u00: Einde
Inschrijvingen/Inlichtingen

Deelname aan het praatcafé is gratis. U kan zich inschrijven: via de dienstencentra van Genk, tel. 089/57 34 82.

Informatie


Katrien Schabregs
Geheugencentrum ZOL
Tel. 089/32 56 89
katrien.schabregs@zol.be

Dirk Vuerstaek
Projectmedewerker dementie OCMW Genk
Tel. 089/57 34 93
dirk.vuerstaek@ocmwgenk.be

 

Locatie

OCMW-dienstencentrum Ter Hooie
Hooiplaats 14/1 - B 3600 Genk
Tel. 089/57 34 82