Werk

Wil je werken of een opleiding volgen? Dan kan het OCMW je hierin begeleiden.

 

Wat kan je doen? Ga langs bij één van de wijkcentra van het OCMW. Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en gaat na wat de beste oplossing voor je is.

 

Misschien verwijst de maatschappelijk werker je door naar een andere organisatie, zoals de Werkwinkel.

 

Of misschien word je doorverwezen naar de dienst Tewerkstelling binnen het OCMW. Een trajectbegeleider gaat dan samen met jou op zoek naar het meest aangepaste traject.

 

Het OCMW van Genk werkt hiervoor samen met de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding), stad Genk, vele vzw's en andere partners.