Financiële steun

Je kan bij het OCMW verschillende soorten financiële hulp en advies aanvragen:

leefloon
- voorschotten
-  hulp bij schulden
- hulp en advies rond energiekosten
- andere financiële steun

Hiervoor kan je terecht in een van de wijkcentra van het OCMW.