Premies en tussenkomsten

Er zijn verschillende premies en tussenkomsten mogelijk voor je ernergiekosten. Voor een volledig overzicht raadpleeg je best de Rechtenverkenner.

 

Hier vind je een aantal mogelijke premies:

 • Het sociaal stookoliefonds
  Verwarm je je huis met stookolie en val je onder bepaalde voorwaarden, dan kan je een aanvraag indienen voor het Sociaal Stookoliefonds in het Sociaal Huis van de stad Genk of in een van de wijkcentra van het OCMW.
  Meer info: www.verwarmingsfonds.be

 • Stedelijke premie nutsvoorzieningen
  De stad Genk geeft een premie van 100 euro voor nutsvoorzieningen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  Een aanvraag indienen voor de stedelijke premie nutsvoorzieningen kan tussen 1 mei en 30 december in het Sociaal Huis van de stad Genk of in een van de wijkcentra van het OCMW.

  Meer info: www.rechtenverkenner.be

 • Sociale maximumprijs gas en elektriciteit
  Sommige gezinnen kunnen genieten van een verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs, de zogenaamde sociale maximumprijs.

  Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijs als je behoort tot de categorieën van rechthebbenden.

  Het tarief is bij alle energieleveranciers en netbeheerders hetzelfde en elke leverancier en netbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.

  De energieleveranciers of netbeheerders kennen het sociaal tarief automatisch toe aan rechthebbenden. Heb je nog vragen of twijfel je als rechthebbende of je het sociaal tarief automatisch krijgt? Dan kan je terecht in een van de wijkcentra van het OCMW.

  Meer info: www.rechtenverkenner.be/energie

 • Tussenkomst aardgas voor budgetmeterhouders
  Gezinnen die hun budgetmeter voor aardgas niet kunnen opladen, kunnen tijdens de wintermaanden december, januari en februari een tussenkomst aanvragen voor aardgas.

  Een aanvraag indienen kan tussen 1 december en 28 februari in een van de wijkcentra van het OCMW.