Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een stedelijke toelage van 50€ per maand voor wie een zieke of zorgbehoevende verzorgt.

 

Voor wie?

Alle mantelzorgers, mensen die in hun vrije tijd zorg dragen voor een zieke of zorgbehoevende, komen in aanmerking voor deze toelage.

 

Voorwaarden?

De zorgbehoevende moet:

- thuis wonen (in Genk)

- de volle leeftijd van 60 jaar bereikt hebben

- over een attest beschikken dat de zorgbehoefte bewijst

- een inkomen hebben dat lager ligt dan €19 057,83  (alleenstaanden) of €21 557,83 (gehuwden) hebben.

 

De mantelzorger moet:

-  gedomicilieerd zijn in een Belgisch-Limburgse gemeente

 - instaan voor de zorg van een zieke of zorgbehoevende .

 

Hoe aanvragen?

Je aanvraag dien je in bij het OCMW of bij het Sociaal Huis van de stad Genk.

Aanvraagformulieren kan je ter plaatse afhalen, maar je kan ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 089 57 34 71.