Bijeenkomsten mantelzorgers

Zorgen voor een familielid of zieke is niet altijd vanzelfsprekend. Sta jij, als mantelzorger, in voor de verzorging van een zorgbehoevend persoon, heb jij nood aan informatie en wens jij ervaringen uit te wisselen met mensen in soortgelijke situaties? Dan ben jij van harte welkom op de bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld?


De bijeenkomsten voor mantelzorgers zijn bedoeld voor iedereen die instaat voor de verzorging van een zorgbehoevend persoon en nood heeft aan informatie en uitwisseling van ervaringen met personen in soorgelijke situaties. Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten voor mantelzorgers, onafhankelijk van het feit of men de toelage ontvangt of niet.

Wat houden deze bijeenkomsten in?


Elk jaar organiseert het OCMW 6 bijeenkomsten, waarvan er 3 in het voorjaar en 3 in het najaar plaatsvinden. Op deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over een op voorhand bepaald thema. Tevens is dit een moment waarop mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen met personen die zich in soortgelijke situaties bevinden. Achteraf bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en voorstellen te doen voor thema's van volgende bijeenkomsten.

Hoe inschrijven voor een bijeenkomst?


Inschrijven kan telefonisch op het nummer 089/57 34 73 of schriftelijk via de inschrijvingsstrook op de folder waarin de bijeenkomsten aangekondigd worden. Deze folder is te verkrijgen in de Dienstencentra, op de Dienst Sociaal Welzijn van de stad, bij de huisarts, op de sociale dienst van het OCMW,... De bijeenkomsten worden ook bekendgemaakt via een uitnodiging aan de mensen die een mantelzorgtoelage krijgen en via een artikel in de Horizon.

Meer inlichtingen nodig?


Wens je meer informatie of inlichtingen, dan kan je steeds telefonisch contact opnemen  op het nummer 089/57 34 72 of  089/47 18 84 of 089/30 69 53.