Op zoek naar een klussendienst

Ben je zelf niet meer in staat om klussen in en rondom je huis te doen? Geef dan een seintje aan de klussendienst! DOMO, de klussendienst van vzw Alternatief, doet kleine onderhouds- en herstellingswerken in en rond je woning. In de zomermaanden is dat vooral tuinondehoud, in de wintermaanden zijn dat klussen binnenshuis.

 

Voor wie?

De klussendienst DOMO is er voor zorgbehoevende Genkenaren die zelf niet meer aan de slag kunnen, geen beroep op anderen kunnen doen en zich moeilijk professionele hulp kunnen veroorloven.

 

Voorwaarden

Je bent inwoner van Genk met een verhoogde tegemoetkoming of hebt recht op steun van het OCMW. Je betaalt 8,5€ per manuur, exclusief materiaal (prijzen onder voorbehoud). Voor deze dienst kan je niet betalen met dienstencheques.

Hoe aanvragen?

Geef een seintje aan:

  • vzw Alternatief, DOMO-project op het nummer 011 28 83 60.
  • OCMW Genk, op het nummer 089 57 32 00 of je meldt je aan bij een van de vijf dienstencentra.