Ergotherapie aan huis: lange zelfstandig thuis wonen!

Ervaar je problemen bij verplaatsingen in huis? Lukt het je niet meer om huishoudelijke taken te doen zoals voorheen? Kan je je hobby niet meer uitoefenen?
Het team van ergo aan huis geeft advies, training en hulpmiddelen...

Ergotherapie biedt senioren ondersteuning bij alledaagse activiteiten, sociale contacten en mobiliteit. Via advies, training, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning, streven we ernaar om je zolang mogelijk zelfstandig in je eigen leefomgeving te laten wonen. De ergotherapeuten komen aan huis om samen met jou na te gaan welke mogelijkheden er zijn om dagelijkse handelingen zelfstandiger en veiliger te doen.

 

Voor wie?

Genkse zestigplussers die nog thuis wonen en omwille van hun leeftijd, ziekte of een ongeval moeilijkheden ervaren met dagdagelijkse activiteiten.

 

Voorwaarden?

Iedere Genkse zestigplusser komt in aanmerking voor ergotherapie aan huis. Het aanbod is kosteloos.

 

Hoe aanvragen?

Je kan de ergotherapeuten van het OCMW contacteren op het nummer 089 57 34 78 of via E-mail ergo@ocmwgenk.be 

Geef hen een seintje en ze komen graag even langs.