Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?

Vrijwilligers werken mee om van dienstencentra iets te maken waar mensen graag komen.

Hiervoor is kwaliteit nodig. Kwaliteitszorg betekent continuïteit en deskundigheid in de werking. Daarom is een vrijwilligersengagement niet vrijblijvend. Een goede samenwerking tussen gebruikers, vrijwilligers en personeel staat centraal. Duidelijke regels en afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

 

Wie kan vrijwilliger worden?

Om vrijwilliger te kunnen worden en blijven, moet men voldoen en zich houden aan:

Algemeen:

 • 18 jaar of ouder  zijn
 • De basis van het Nederlands kennen

Houding:

 • Gemotiveerd zijn om met senioren te werken
 • Bijdragen tot de goede sfeer in de dienstencentra
 • De dienstencentra positief uitdragen
 • Een teamspeler zijn: opdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren, zich aan gemaakte afspraken houden, collegiaal samenwerken
 • Respect hebben voor ieders culturele en politieke achtergrond, eigen taal en privacy
 • Zich strikt houden aan het beroepsgeheim
 • Naar best vermogen zorgen voor een stipte uitvoering van de afgesproken ta(a)k(en).
 • Bezoekers, vrijwilligers, PWA-ers en personeel dragen samen zorg voor de orde en netheid van alle lokalen;inzonderheid de keuken en de toiletten.
 • Uit respect voor elkaar en om gezondheidsrisico's te voorkomen, zijn het dragen van zuivere en verzorgde kleding evenals een goede persoonlijke hygiëne noodzakelijk.

 

Hoe gebeurt de selectie?

Elke kandidaat vrijwilliger heeft een verkennend gesprek met de deskundige vrijwilligerswerk. Tijden dat gesprek krijgt de kandidaat informatie over de positie van vrijwilligers binnen de dienstencentra, de mogelijke taken waarvoor men er zich kan engageren, de plaatsen waar dit engagement wordt gedaan , de wederzijdse rechten en plichten en de taakgebonden vereisten. De kandidaat ontvangt een exemplaar van de oprichtingsakte van het reglement van de dienstencentra en de vrijwilligerswerking.

 

Voor de taakgebonden criteria bepaalt de kandidaat zelf of hij hieraan voldoet. In de mate van het mogelijke wordt de kandidaat aangeraden een keer op de werkplek zelf mee te draaien om uit te proberen. Er worden geen testen of examens gedaan. Later bij de begeleidingsgesprekken worden de verschillende criteria opnieuw overlopen.

Samen met de betrokkene wordt gekeken waar deze goed zit en waar bijsturing nodig is.

 

Een kandidaat vrijwilliger kan geweigerd worden indien men zich aanmeldt voor een taak waarvoor geen behoefte is of waarvoor betrokkene niet de nodige competenties heeft.

 

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

Uitkeringsgerechtigde werklozen moeten eerst melding maken van hun voornemen om vrijwilligers werk te doen aan de directeur van de RVA; personen met een handicap dienen eerst toestemming te krijgen van de arbeidsgeneesheer van de mutualiteit. De deskundige vrijwilligerswerk helpt de kandidaat om dit in orde te brengen. Elke kandidaat tekent voor hij start een afsprakennota die de waarde heeft van een herenakkoord. Chauffeurs van de minder mobielen centrale moeten een medische schifting ondergaan en goedkeuring krijgen van de autoverzekeringsmaatschappij.

 

 

 

Bezoek ook

 • Bowling.jpg
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?
 • Zou jij een goede vrijwilliger kunnen zijn?