Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Genk

De secretaris is het hoofd van het personeel en leidt de administratie van het OCMW. Hij wordt, evenals de financieel beheerder,  door de Raad als wettelijk ambtenaar benoemd.
De financieel beheerder is belast met het beheer van ontvangsten en uitgaven.

Raad dec 2016 web 

Voorzitter: mevrouw Ria Grondelaers
Algemeen directeur: mervouw Hilde De Wilde (op de foto vorige algemeen directeur Rudi Haeck)
Financieel directeur: de heer Rudi Van Gurp

 

Lijst adresgegevens raadsleden